+987644673323 | +989171991160 Shop@Data-System.iR

حریم خصوصی دیتا سیستم

سیاست کلی فروشگاه دیتا سیستم بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید دارد بطوری که از اطلاعات شخصی افراد فقط برای ثبت صحیح و تحویل سفارشات استفاده کرده و این اطلاعات را مگر با ارائه حکم قضایی از سوی مراجع قضایی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در اختیار فرد، گروه، سازمان یا نهاد های دیگر قرار نخواهد داد.
همچنین لازم به ذکر است که این اطلاعات شامل یک مورد زیر خواهد بود و به جز این مورد هیچ اطلاعات دیگری از کاربر ثبت و نگهداری نخواهد شد :
اطلاعات شخصی سفارش دهنده شامل نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه، آدرس و کد پستی.

 

با تشکر